Stacks Image 39232

Din garanti for en professionel udførelse
ESD Gulve


Anvendelse af ESD Epoxygulve
ESD epoxygulve anvendes i rum, hvor der er brug for elektrisk afledning. Det kan være i produktionslokaler med følsom elektronik, i serverrum, transformerrum eller andre typer rum, hvor det er vigtigt, at lede statisk elektricitet bort via gulvbelægningen.

Systembeskrivelse
Firelags elektrisk afledende gulvbelægningssystem af epoxyharpiks til beton og lignende underlag. Som grunding anvendes normalt EP-P 200. Til udjævningslaget anvendes EP-P 200. Som ledende lag anvendes EP-L 445 med kobberbånd. Som ledende topbelægning anvendes EP-BL 545 C. Lagtykkelsen udgør 3-4 mm.

Forarbejdning
1. Underlag
1.1 Som underlag er beton, polymermodificeret beton eller cement-, anhydrit- eller magnesitgulv velegnet.
1.2 Ved måling iht. en anerkendt national standard skal underlaget udvise en aftræksstyrke på mindst 1,5 N/mm2.
1.3 Underlaget skal se tørt ud. Ved måling efter en anerkendt norm bør fugtindholdet i beton eller polymermodificeret beton ikke overstige 3,5 vægtprocent.
Ved anhydrit- eller magnesitunderlag kan der tillades et fugtindhold på 0,5 vægtprocent.
1.4 Underlaget skal være rent og frit for støv og løse partikler. Alle former for urenheder, som f.eks. olie, smøremidler, skillemidler, farverester, kemikalier, alger og cementkalkfarver skal fjernes fuldstændigt.
2. Forberedelse
2.1 Den bedste metode til overfladeforberedelse er slyngrensning. Andre metoder, som f.eks. sandblæsning, fræsning eller slibning kan ganske vist også anvendes, men giver generelt dårligere resultater.
3. Grunding
3.1 De to komponenter i grundingen blandes med et elektrisk røreværktøj inden anvendelsen, hvorved man skal undgå irøring af luft. Når blandingen er homogen, hældes den ud på underlaget og fordeles med en spartel eller en gummisvaber. Afhængigt af overfladen er materialeforbruget 250-500 g/m2.
3.2 På den stadigt flydende grunding strøs derefter varmetørret kvartssand (2000 g/m2) for at sikre en god mellemlagsvedhæftning.
3.3 Grundingen må kun påføres, når omgivelsernes temperatur ligger mindst 3°C over dugpunktet, og der ikke kan regnes med et temperaturfald.
4. Udlægning af udjævningslaget
4.1 EP-B 400 C bør først påføres, når der kan trædes på grundingen, men den endnu ikke er helt hærdet. Dette er som regel tilfældet efter 12 timer.
4.2 De to komponenter i EP-B 400 C blandes med et elektrisk røreværktøj inden anvendelsen, hvorved man skal undgå irøring af luft. Når blandingen er homogen, bør der tilsættes og jævnt irøres en blanding af varmtørret kvartssand. Denne blanding hældes ud på det grundede underlag og fordeles med en spartel eller en murerske (forbrug ca. 800-1.200 g/m2).
4.3 På det stadigt våde udjævningslag strøs derefter varmetørret kvartssand (ca. 1.000 g/m2) for at sikre en god mellemlagsvedhæftning.
4.4 EP-B 400 C må kun påføres, når omgivelsernes temperatur ligger mindst 3°C over dugpunktet, og der ikke kan regnes med et temperaturfald.
5. Udlægning af det ledende lag
5.1 Det ledende lag bør påføres, når der kan trædes på udjævningslaget, men mens det endnu ikke er helt hærdet. Dette er som regel tilfældet efter 12 til 15 timer.
5.2 Før det ledende lag er påført, skal overskydende kvartssand fjernes. Udjævningslaget skal slibes og støvsuges.
5.3 Ved kanterne af gulvfladen anbringes der kobberbånd på udjævningslagets overflade (min. et pr. 100m2) og disse dækkes med gazestrimler .
5.4 De to komponenter i ESD blandes med et elektrisk røreværktøj inden anvendelsen, hvorved man skal undgå irøring af luft. Når blandingen er homogen, bør der tilsættes varmtørret kvartssand, hvorefter massen igen blandes, for at man kan opnå en ensartet og fuldstændig blanding. Denne blanding hældes derefter ud over udjævningslaget og fordeles med en spartel (forbrug ca. 150-200 g/m2). Dette lag bør derefter eftervalses med en kortluvet rulle.
5.5 EP-L 445 må kun påføres, når omgivelsernes temperatur ligger mindst 3°C over dugpunktet, og der ikke kan regnes med et temperaturfald.

Udlægning af topbelægningen
6.1 EP-BL 545 C bør først påføres, når der kan trædes på det ledende lag, men mens det endnu ikke er helt hærdet. Dette er som regel tilfældet efter 8 til 10 timer.
6.2 De to komponenter i EP-BL 545 C blandes med et elektrisk røreværktøj inden anvendelsen, hvorved man skal undgå irøring af luft. Når blandingen er homogen, hældes den ud over den ledende lag og fordeles med en tandspartel. Materialeforbruget ligger på ca. 1.600-1.800 g/m2. For at sikre en regelmæssig lagtykkelse, skal spartelens tandliste udskiftes regelmæssigt.
6.3 EP-BL 545 C må kun påføres, når omgivelsernes temperatur ligger mindst 3°C over dugpunktet, og der ikke kan regnes med et temperaturfald.
6.4 Ved temperaturer på 20°C kan man gå på ESD efter 18 til 24 timer. efter 7 dage opnår gulvet sin fulde mekaniske og efter 28 dage sin fuldstændige kemiske bestandighed.

Licitationstekst til ESD
1) Som grunding skal EP-P 200 eller et sammenligneligt produkt påføres med et forbrug på 250-500 g/m2 på en sådan måde, at hele underlagets flade er fuldstændigt vædet.
2) Den flydende grunding bestrøs med varmetørret kvartssand (forbrug ca. 300-500 g/m2).
3) Som udjævningslag skal der anvendes EP-B 400 C, som skal fyldes med varmtørret kvartssand i forholdet 20 dele sand til 100 dele harpiks. Forbruget til udjævningslaget udgør ca. 800-1.200 g/m2.
4) Det flydende udjævningslag bestrøs med varmetørret kvartssand (forbrug ca. 2000 g/m2).
5) Ved kanterne af gulvfladen anbringes kobberbånd på udjævningslagets overflade (min. et pr. 150 m2).
6) Som ledende lag skal der anvendes EP-L 445, som skal fyldes fyldes med varmtørret kvartssand i forholdet 15 dele sand til 100 dele harpiks. Forbruget til det ledende lag udgør ca. 150-200 g/m2.
7) Som ledende topbelægning skal der anvendes EP-BL 545 C, der skal påføres med et materialforbrug på ca. 1.600-1.800 g/m2.