Epoxy Tyndbelægning

Epoxy Tyndbelægning i lagerrum

Anvendelsesområder for epoxy tyndbelægning:

Denne epoxybelægning spartles eller rulles ud. Belægningen er beregnet til brug i industri- og erhvervsbyggeri, hvor man har områder der er udsat for mindre belastning.

Velegnet til:

  • Teknikum
  • Kældergange
  • Lagerrum med lidt trafik

Læs mere om epoxy gulve her.

Systembeskrivelse for belægningen:

Belægningen består af et underlag med en selvudjævnende epoxy primer. Underlaget forsegles med en tynd epoxybelægning som først spartles ud og herefter rulles over. Belægningen har en tykkelse på 3-500 my.

Krav til underlag og forbehandling for epoxybelægningen:

Underlaget skal være fast, rent og fedtfrit. Maksimal restfugtighed i underlaget må ikke overstige 4% (>85% RF). Betonen slibes eller slyngrenses for fjernelse af forurening, cementslam og findele. Gammel ubehandlet beton inficeret med olie eller fedt m.m. renses først med et emulgerende vaskemiddel. Tidligere malede flader slibes matte. Gammel maling som hæfter dårligt til underlaget fjernes fuldstændig for at opnå optimal vedhæftning for epoxybelægningen.

Opbygning og udbudstekst for epoxy tyndbelægning:

Slibning med diamantsliber tilkoblet kraftig støvsuger
Udlægning af Hewikut Primer, iblandet sand
Udlægning af Hewikut Topcoat, spartel/rul
Farve: Standard RAL 7040
Lagtykkelse: 300-500 my

Få et uforpligtende opkald af vores konsulenter